Archiwum NInA - menu szybkiego dostępu

Skip to content
Pokaż menu

Wyszukiwanie zaawansowane Poniższa wyszukiwarka pomoga przeszukać katalog po wielu zapytaniach. W początkowej wersji widoczna jest jedna grupa pytań. W pierwszej kolejności wybierz spójnik mający łączyć zapytania wewnątrz tej grupy - może być to "i" albo "lub". Następnie wybierz w liście rozwijanej kategorię której ma dotyczyć pierwsze zapytanie w grupie i wpisz lub wybierz z listy zapytanie z danej kategorii. Gdy wybierzesz już interesujące Cię zapytania w danej grupie możesz dodać kolejną grupę. Gdy grup jest więcej niż jedna możesz wybrać spójnik jaki ma je łączyć - może to być "i" albo "lub". Możesz dodać maksymalnie cztery grupy. W każdej grupie może być maksymalnie 6 zapytań.